chpc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
50/4 หมู่ 1 ต.บางตีนเป็ด
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ติดต่อ : 0-3898-1214
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อชุดฝึกปฎิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-06-18 09:56:31 90 0 Approve
ประชาพิจารณ์ปรับปรุงรายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-06-10 14:56:11 105 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มและองค์กร
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-01-15 11:25:44 216 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-12-25 14:38:27 196 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-12-13 20:43:04 201 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-11-29 18:45:16 172 0 Approve
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๒ การซื้อชุดฝึกปฎิบัติการวิเคราะห์และซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-11-29 18:34:24 207 0 Approve
ขอเขิญร่วมประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-11-19 11:59:53 219 0 Approve
แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-11-17 19:04:45 285 0 Approve
ตารางสอนครูประจำปีการศึกษา2/2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-11-05 11:55:16 263 0 Approve
ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เรื่อง ขอเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-10-20 16:52:40 277 0 Approve
ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เรื่อง ขอเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-10-08 15:22:58 213 0 Approve
ตารางสอนครู ปีการศึกษา 1/2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-06-08 22:01:24 547 0 Approve
ตารางนักเรียน ปีการศึกษา 1/2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-06-08 22:00:28 536 0 Approve
ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษาแผนกอาหาร ขนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bbiddig )
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-05-08 18:23:26 366 0 Approve
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-05-08 18:19:05 338 0 Approve
ตารางสอนประจำปีการศึกษา 2/2560
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-11-14 07:27:41 875 0 Approve
งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-10-10 09:29:42 370 0 Approve
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-10-05 04:00:36 515 0 Approve
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-08-18 19:52:56 411 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 1/4
<<
1
2
3
4
->
>>

CHPC-KM © 2012


Generated 0.726305 sec.