chpc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
50/4 หมู่ 1 ต.บางตีนเป็ด
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ติดต่อ : 0-3898-1214ข้อมูลทั่วไป
• ประวัติวิทยาลัย
• ทำเนียบผู้บริหาร
• แผนปฏิบัติการ
• บุคลากรสถานศึกษา
• หลักสูตรการอาชีวศึกษา
• ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
• ประกันคุณภาพ SAR
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน

หน่วยงานภายใน
• ฝ่ายวิชาการ
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• --งานประกันคุณภาพ
• --งานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ
• --งานวางแผนและงบประมาณ

หลักสูตรการเรียน
• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
• หลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพ

แผนกวิชาที่เปิดสอน
• แผนกวิชายานยนต์
• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• แผนกวิชาสามัญ
• แผนกวิชาระยะสั้น

เว็บไซด์ครูในระบบ KM
• ครูสมหมาย ยินดีภพ
• ครูผุสดี สุดขาว
• ครูพัชริดา ตันฮก
• ครูเอกภพ บุญอุ้ม
• ครูนรเศรษฐ์ ศิริไปล์
• ครูวัชรี ศิริมัญจา
• ครูนาวิน ศรีวิเศษ
• นายปราลภ โกศล
• ครูจรวย วิหกเหิน
• ครูนิศากร จิตต์รุ่งเรือง
• ครูวรวุฒิ สืบสมาน
• ครูพยุพล จินดาพันธ์
• ครูพิพัฒน์ บุญฉิม
• ครูชมัยพร ธีระวัฒน์
• ครูนิรุตติ์ พัฒนศิโรจน์
• ครูสันทัต ก๊กเฮง
• ครูปรีญา เรืองรัชนีกร
• ครูสิทธิชัย สวัสดี
• ครูสราวุธ ผ่องสอาด
• ครูพิสิษฐ์ ใจอารีย์
• ครูปาฏิหาริย์ เทวารุทธ
• ครูอภิสิทธิ์ ก๊กลิ้ม
• ครูศิริรัตน์ สุวรรณวงศ์
• นายกีรติ มาซอรี

กิจกรรม


        


ถวายสัตย์2.jpg

ข้าวมันไก่่2.jpg
รับสมัครนักเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพ  
     วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราดำเนินการจัดฝึกอบรมและให้บริการวิชาการแก่ผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพ และ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในชุมชน โดยมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับอาชีพธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัญหาทางสังคมของชุมชน คือ หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะการประกอบอาชีพได้จริง และเข้าสู่อาชีพได้รวดเร็ว  

  boga2.jpg   ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มและองค์กร
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-01-15 11:25:44 98 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-12-25 14:38:27 100 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-12-13 20:43:04 101 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ : 2018-11-29 18:45:16 100 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๒ การซื้อชุดฝึกปฎิบัติการวิเคราะห์และซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่
เมื่อ : 2018-11-29 18:34:24 132 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


ประมวลภาพกิจกรรม
ค้นหา
โครงการจิตอาส่า วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-11-22 17:20:25 266
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-03-13 10:00:12 450
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-03-13 09:56:36 409
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-03-01 15:55:01 402
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-03-01 15:54:00 648
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนแขวงกลั่น
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-02-27 09:03:40 412
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงบาลพุทธโสธร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-02-27 09:01:32 445
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2560 ณโรงบาลพุทธโสธร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-02-21 10:31:24 409

ทั้งหมด


                  
ระบบริหารงานภายใน

เว็บลิ้งค์
แบบฟอร์ม Logbook
ระบบ ID PLAN Online

สถิติ
เยี่ยมชม
339059  
CHPC-KM © 2012


Generated 1.085363 sec.