chpc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

นายวนุพล คงบุญ
รองผู้อำนวยการ
นางสาวจารุวรรณ กลีบเมฆ
รองผู้อำนวยการ

     
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
50/4 หมู่ 1 ต.บางตีนเป็ด
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000

โทรศัพท์ 038-981-214
email : chpc2559@gmail.com


ข้อมูลพื้นฐาน
• โครงสร้าง
• ข้อมูลผู้บริหาร
• อำนาจหน้าที่
• แผนยุทธศาสตร์
• ข้อมูลการติดต่อ
• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• รายวิชาระยะสั้น หลักสูตรเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์
• fackbook วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
• ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
• ติดต่อเรา
• ตารางเรียนประจำภาคเรียน

หน่วยงานภายใน
• ฝ่ายวิชาการ
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• --งานประกันคุณภาพ
• --งานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ
• --งานวางแผนและงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป
• ทำเนียบผู้บริหาร
• แผนปฏิบัติการ
• บุคลากรสถานศึกษา
• หลักสูตรการอาชีวศึกษา
• ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
• โครงสร้าง

หลักสูตรการเรียน
• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

แผนกวิชาที่เปิดสอน
• แผนกวิชายานยนต์
• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• แผนกวิชาสามัญ
• แผนกวิชาระยะสั้น

ระบบริหารงานภายใน
•

ระบบศธ.02 ออนไลน์
•


รับสมัครนักเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพ  
     วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราดำเนินการจัดฝึกอบรมและให้บริการวิชาการแก่ผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพ และ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในชุมชน โดยมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับอาชีพธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัญหาทางสังคมของชุมชน คือ หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะการประกอบอาชีพได้จริง และเข้าสู่อาชีพได้รวดเร็ว  
  

ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-10-16 15:31:55 4 0 Approve
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-10-15 13:14:31 16 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการการจัดหาบุคคลกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-10-09 16:19:42 52 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง พนักงานขับรถ และ นักการภารโรง
เมื่อ : 2020-10-06 10:02:31 15 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ : 2020-09-30 18:31:23 100 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมดCHPC-KM © 2012


Generated 0.562951 sec.