chpc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
50/4 หมู่ 1 ต.บางตีนเป็ด
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ติดต่อ : 0-3898-1214
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2014-12-23 15:06:18 826 0 Approve
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2014-10-07 11:00:50 1256 0 Approve
กำหนดปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2014-09-22 10:00:10 899 0 Approve
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2014-09-04 10:09:03 1057 0 Approve
ขอรายงานจำนวนนักเรียนที่ขอเรียนภาคฤดูร้อน (เรือนจำ) ภาคเรียนที่ 1/2557
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2014-09-04 09:57:42 1052 0 Approve
รับสมัครนักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2014-08-28 15:52:09 1089 0 Approve
แจ้งเตือน สิ้นสุดระยะเวลาสนับสนุนสำหรับ windows xp
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2014-04-30 10:59:25 928 0 Approve
แจ้งนักศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์ 2557 ลงทะเบียน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2014-04-04 14:30:50 1125 0 Approve
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2014-04-03 08:24:49 1143 0 Approve
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2014-03-03 08:34:24 1219 0 Approve
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 2556
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2014-02-24 11:02:40 958 0 Approve
กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1/2557
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2014-02-05 13:18:23 1093 0 Approve
กำหนดการลงทะเบียน 1/2557
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2014-02-04 13:51:39 995 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 4/4
<<
<-
1
2
3
4
>>

CHPC-KM © 2012


Generated 0.565727 sec.