chpc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
50/4 หมู่ 1 ต.บางตีนเป็ด
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ติดต่อ : 0-3898-1214ข้อมูลทั่วไป
• ประวัติวิทยาลัย
• ทำเนียบผู้บริหาร
• แผนปฏิบัติการ
• บุคลากรสถานศึกษา
• หลักสูตรการอาชีวศึกษา
• ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
• ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานภายใน
• ฝ่ายวิชาการ
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• --งานประกันคุณภาพ
• --งานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ
• --งานวางแผนและงบประมาณ

หลักสูตรการเรียน
• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

แผนกวิชาที่เปิดสอน
• แผนกวิชายานยนต์
• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• แผนกวิชาสามัญ
• แผนกวิชาระยะสั้น

กิจกรรม


รับสมัครนักเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพ  
     วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราดำเนินการจัดฝึกอบรมและให้บริการวิชาการแก่ผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพ และ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในชุมชน โดยมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับอาชีพธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัญหาทางสังคมของชุมชน คือ หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะการประกอบอาชีพได้จริง และเข้าสู่อาชีพได้รวดเร็ว  
  

~~~~~~
ข่าวสาร
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-03-26 12:25:43 76 0 Approve
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา ซื้อชุดห้องเรียนอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-03-26 12:18:28 70 0 Approve
ประกาศและเอกสารประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ซื้อชุดเครื่องมือประจำห้องห้องปฏิบัติการแพทย์ครบวงจร
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-03-26 12:15:50 67 0 Approve
ประกาศและเอกสารประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ซื้อชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
เมื่อ : 2020-03-26 12:13:28 73 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศและเอกสารประกวดราอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอุตาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
เมื่อ : 2020-03-26 11:38:47 91 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


ประมวลภาพกิจกรรม
ค้นหา
โครงการจิตอาส่า วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-11-22 17:20:25 548
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-03-13 10:00:12 730
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-03-13 09:56:36 617
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-03-01 15:55:01 681
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-03-01 15:54:00 862
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนแขวงกลั่น
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-02-27 09:03:40 836
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงบาลพุทธโสธร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-02-27 09:01:32 719
โครงการบริการประชาชน ในวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2560 ณโรงบาลพุทธโสธร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-02-21 10:31:24 649

ทั้งหมดนายสุริยะ  จิตรพิไลเลิศ
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ระบบริหารงานภายใน

ศธ.02 ออนไลน์

เว็บลิ้งค์
แบบฟอร์ม Logbook
ระบบ ID PLAN Online

สถิติ
เยี่ยมชม
390398  
CHPC-KM © 2012


Generated 1.092928 sec.