K-tube หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ
• องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
• หลักการทำงานของMainboard
• การจัดการ Process Management
• การจัดการฮาร์ฺดดิกส์
• ระบบปฏิบัติการ WINDOWS XP
• ระบบปฏิบัติการ WINDOWS 7
• การเรียนรู้วิธีติดตั้งไดรเวอร์
• การเรียนรู้โปรแกรมอรรถประโยชน์
• เครือข่ายคอมพิวเตอร์
• การแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์
• ใบงาน Mainboard
• ใบงาน วงจรNotebook
• ใบงาน Process Management

การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
• ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ
• การสร้างผลงานอย่างง่าย
• การสร้างและจัดการสไลด์
• การตกแต่งสไสด์
• ภาพและเสียงในสไลด์
• การใส่เอฟเฟ็คต์ในเนิ้อหา
• การจัดเตรียมการนำเสนอ

คอมพิวเตอร์เครือข่าย

งานบริกา่รคอมพิวเตอร์

กิจกรรม
สถิติ
เยี่ยมชม
4222  โฆษณา
ทดสอบโฆษณา

CHPC-KM © 2012


Generated 0.558185 sec.