chpc Article


ประชาพิจารณ์ปรับปรุงรายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา จำนวน 1 รายการ ดังนี้ ชุดฝึกปฎิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่ วงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดแนบ


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


chpc
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


CHPC-KM © 2012


Generated 0.026744 sec.