chpc


แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          
นายนรเศรษฐ   ศิริไปล์
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
 
 
      เจษฎา.jpg    
นายเจษฎา พุกสวัสดิ์
ครูผู้สอน 
  
นางจรวย  วิหกเหิน
ครูผู้สอน  
        
 


CHPC-KM © 2012


Generated 0.020044 sec.