chpc


ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา


25092_17071316160311.jpg
นายรุ่งเรือง  สูยะนันทน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 


 

บุคลากรในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

          
นายนิรุตติ์ พัฒนศิโรจน์
หัวหน้างานแนะแนวฯ
 
   นาวิน.jpg       
นายนาวิน ศรีวิเศษ
หัวหน้างานกิจกรรมฯ
 
          
นายพิสิษฐ์  ใจอารีย์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 
 
นางสมหมาย  ยินดีภพ
หัวหน้างานสวัสดิการฯ

นายสันทัต  ก๊กเฮง
หัวหน้างานปกครอง

นายปาฏิหาริย์  เทวารุทธ
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
 

CHPC-KM © 2012


Generated 0.020330 sec.