chpc


ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ


25092_17071316160311.jpg

นายรุ่งเรือง  สูยะนันทน์
  
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 


บุคลากรในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

            
นางสาวพัชริดา  ตันฮก
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
   


3.jpg
นายพิพัฒน์ บุญฉิม
หัวหน้างานวิจัย
         
นายธวัช  เกิดศรีสุข
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
 
  
นางจรวย  วิหกเหิน
หัวหน้างานวางแผนฯ
  
นายปาฎิหาริย์  เทวารุทธ
หัวหน้างานความร่วม
 
นายอภิสิทธิ์  ก๊กลิ้ม
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้า
   

 CHPC-KM © 2012


Generated 0.020393 sec.